top of page
Search
  • Writer's pictureHjortlands Paradis

🎯 SMART GoalsHar du hørt om SMART goals? Eller SMARTe mål?

Disse er veldig smart å forholde seg til 😉.


Uansett hva du gjør når det kommer til markedsføring, så er dette en god regel å forholde seg til når man skal måle det man gjør. Måling er viktig for å kunne se om det man foretar seg er suksess, om det er behov for justeringer eller om det er noe man bør gjøre mer av.
S står for Specific eller spesifikk.

👉 Sett deg spesifikke mål. Ikke bare si at du vil ha eksempelvis "flere følgere". Sett et tall.M står for Measurable eller målbart

👉 Sørg for at det du ønsker å oppnå kan måles. Her holder det ikke å bare si at "man skal oppnå sosialt engasjement", men vær spesifikk i målene dine. Om det er antall, innen en dato - hvor mye eller hvor mange kan man spørre seg selv.A står for Attainable eller oppnåelig.

👉 Jobb mot et mål som er utfordrende, men mulig. Du trenger ikke å ha som mål å ta over verden som første mål, men ta smarte mål mot den målsetningen 😉.R står for Realistic eller realistisk

👉 Vær ærlig med deg selv. Du vet hva du og ditt team kan klare. Selvom man setter høye mål, så må du ikke være urealistiske.T står for Timely / Time-bound eller tidsbundet.

👉 Gi deg selv en deadline. Ikke push det foran deg hele tiden, men sett mål som du har som mål og nå. Man når ikke alltid alle, men de fleste BØR man nå. Hvis ikke så bør man kanskje se på å justere målene sine litt. Da er de nok litt for lite realisitiske.


SMARTE mål gir deg klarhet og fokus på hva du skal oppnå og gjør det mye lettere for deg å se om du faktisk nådde det du sa du skulle. Så, husk å måle!

65 views0 comments

Comentários


bottom of page